Systémy požární ochrany

NAŠE SPOLEČNOST ROZŠÍŘILA NABÍDKU PRO ZÁKAZNÍKY, O MONTÁŽ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH UCPÁVEK. NA ZÁKLADĚ ŠKOLENÍ O SYSTÉMECH PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY, JSME ZÍSKALI OD SPOLEČNOSTI HILTI OSVĚDČENÍ PRO MONTÁŽ A REVIZE PRO TĚSNĚNÍ SPÁR V POŽÁRNĚ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍCH I PROSTUPY KABELOVÝCH TRAS A POTRUBÍ.