Elektroinstalace

Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti silnoproudých elektroinstalací. Provádíme veškeré elektroinstalační montáže na klíč, v krátkých dodacích lhůtách a v nejlepší kvalitě. Provádíme silnoproudé instalace v nových objektech i rekonstrukce ve starších objektech. Instalaci provádíme dle dodané projektové dokumentace, nebo ji zpracujeme dle Vašich požadavků. Na elektroinstalaci, kterou provádíme a vyžaduje-li to ČSN je samozřejmostí elektrorevizní zpráva. Veškeré materiály dodáváme od renomovaných výrobců s vydaným prohlášením o shodě. Záruka na provedenou práci je 5 let.

Po dohodě za Vás vyřídíme i veškeré náležitosti na energetických závodech (PRE a.s. nebo ČEZ a.s.) v případě nového připojení objektu nebo při jiných zásazích do připojení na distribuční energetickou síť.