Likvidace odpadu

V rámci zakázky je samozřejmostí ekologická likvidace odpadu.