2014/1-2, Praha 4 - Krč, Hurbanova 1183

Rekonstrukce elektroinstalace hlavního domovního vedení (HDV) včetně elektroměrových rozvaděčů, které byly osazeny v nové trase a na nové místo. Navýšení příkonů pro byty, nové přívody bytů kabely CYKY, nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z PEJ, osvětlení společných prostor. Realizace 1-2/2014. Praha 4 - Krč, ul. Hurbanova