Elektroinstalace

2022/7-11, Praha 15 – Hostivař

2022/7-11, Praha 15 – Hostivař

Bytové domy se 68 byty a společnými prostorami. Rekonstrukce elektroinstalace hlavního domovního vedení (HDV) včetně elektroměrových rozvaděčů a instalací ve společných prostorách bytového domu. Výměna elektroměrových rozvaděčů na chodbách, typ ELROZ PEJ1-3T. Protažení a zapojení nového HDV vodiči CYA elektroměrovými rozvaděči. Nové tří fázové přívody do bytů kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu, vč. napojení nových rozvodů společných prostor. Provedení hlavního ochranného pospojení. Elektroinstalace a osvětlení spol. prostor, novými svítidly s LED zdroji. Instalování slaboproudých rozvodů dle projektové dokumentace. Zajištění administrativy spojené s dílem u PRE a.s.. Projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozích elektro revizí. Zednické začištění drážek pro nové kabelové rozvody, včetně drobných stavebních úprav spol. prostor. Úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2022/3-5, Praha 3 – Vinohrady, Kouřimská 2367/18

2022/3-5, Praha 3 – Vinohrady, Kouřimská 2367/18

Výměna elektroměrových rozvaděčů na společných chodbách, typ Schrack M2000 EI-S30. Protažení a zapojení nového HDV vodiči CYA elektroměrovými rozvaděči uvedeného typu v bytovém domě. Nové tří fázové přívody do bytů kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici případně se osadí nová. Nový rozvaděč režie domu RSP s napojením nových rozvodů společných prostor. Provedení hlavního ochranného pospojení, HOP dle projektové dokumentace. Elektroinstalace a osvětlení společných prostor, chodeb novými svítidly s LED zdroji. Instalování slaboproudých rozvodů dle specifikace CN a projektové dokumentace. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Zednické práce na začištění drážek pro nové kabelové rozvody na chodbách u bytů. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2022/4-5,  Praha 4 – Bráník, Novodvorská 1007/146

2022/4-5, Praha 4 – Bráník, Novodvorská 1007/146

Bytový dům se 13 byty. Výměna elektroměrových rozvaděčů na společných chodbách, typ ELROZ NER-V EI-S30. Protažení a zapojení nového HDV vodiči CYA elektroměrovými rozvaděči uvedeného typu. Nové třífázové přívody do bytů kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Osazení a zapojení nového rozvaděče režie domu RSP s napojením nových rozvodů společných prostor. Provedení hlavního ochranného pospojení, HOP dle projektové dokumentace. Elektroinstalace a osvětlení společných prostor, chodeb novými svítidly s LED zdroji. Instalování slaboproudých rozvodů dle specifikace CN a projektové dokumentace. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem u PRE a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Zednické práce na začištění drážek pro nové kabelové rozvody, včetně drobných stavebních úprav spol. prostor. Průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2022/1-4, Praha 14 – Hloubětín, Poděbradská 720, 721

2022/1-4, Praha 14 – Hloubětín, Poděbradská 720, 721

Bytové domy se 16 byty a společnými prostorami. Demontáž původních rozvaděčů a montáž nových patrových elektroměrových rozvaděčů NER, s požární odolnosti EI-S 30 DP1, s předepsanými požárními uzávěry. Protažení a zapojení nových CYA lan pro HDV. Instalace nových 3fázových přívodů pro byty, kabely CYKY, ukončené v bytové rozvodnici. Elektroinstalace a osvětlení společných prostor, chodeb novými úspornými LED svítidly. Nový rozvaděč režie domu RD, na něj budou napojeny nové rozvody společných prostor. Provedení hlavního ochranného pospojení. Instalování slaboproudých rozvodů dle specifikace CN a projektové dokumentace. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Zednické práce na začištění drážek pro nové kabelové rozvody na chodbách u bytů. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2021/10-2022-3, Praha 10 - Hostivař, Gercenova 851-854

2021/10-2022-3, Praha 10 - Hostivař, Gercenova 851-854

Bytové domy se 68 byty, komerčními a společnými prostorami. Výměna elektroměrových rozvaděčů na společných chodbách za nové, typ PEJ2 od ELROZ a.s.. Protažení a zapojení nových CYA lan pro HDV elektroměrovými rozvaděči. Instalace nových 3fázových přívodů pro byty, kabely CYKY, ukončené v bytové rozvodnici. Elektroinstalace společných prostor, chodeb včetně nového rozvaděče režie domu integrovaného do RE1. Svítidla zachována stávající. Provedení hlavního ochranného pospojení, HOP. Instalace domovních telefonů a slaboproudých rozvodů dle specifikace a projektové dokumentace. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Zednické a dokončovací práce na začištění povrchů po demontované elektroinstalaci na společných chodbách. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2021/6-10, Praha 4 – Roztyly, Gregorova 2090-2092

2021/6-10, Praha 4 – Roztyly, Gregorova 2090-2092

Bytový dům s 69 byty a společnými prostorami. Demontáž původních rozvaděčů a montáž nových patrových elektroměrových rozvaděčů NER s požární odolnosti EI-S 30 DP1 s předepsanými požárními uzávěry a jejich obezdění. Protažení a zapojení nových CYA lan pro HDV. Instalace nových 3fázových přívodů pro byty, kabely CYKY, ukončené v bytové rozvodnici. Výměna osvětlení za svítidla s infrapasivními nebo pohybovými senzory, včetně kabeláže. Provedení hlavního ochranného pospojení. Zednické přípravné bourací a začišťovací práce, montáže sádrokartonových kastlíků, protipožární utěsnění prostupů. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2021/7-8, Praha 7 – Holešovice, Ortenovo náměstí 1309/20

2021/7-8, Praha 7 – Holešovice, Ortenovo náměstí 1309/20

Rekonstrukce elektroinstalace v cihlovém bytovém domě s 22 byty a společnými prostorami. Výměna elektroměrových rozvaděčů na společných chodbách, za typ NER – EI-S30. Protažení nového hlavního domovního vedení (HDV) elektroměrovými rozvaděči typu NER-V, s požární odolnosti EI-S30. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené ve stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu v požární odolnosti EI-S30, včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Elektroinstalace společných prostor a osazení nových úsporných svítidel. Instalování slaboproudých rozvodů dle specifikace projektové dokumentace. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Zednické práce na začištění drážek pro nové kabelové rozvody a uložení rozvaděčů realizoval investor. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2021/5-7, Praha 9 – Prosek, Lovosická 654/15

2021/5-7, Praha 9 – Prosek, Lovosická 654/15

Rekonstrukce elektroinstalace hlavního domovního vedení (HDV) včetně elektroměrových rozvaděčů. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typu PEJ2 výrobce ELROZ a.s.. Nové 3fázové přívody pro byty, ukončené na bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Nové rozvody osvětlení společných prostor, zachováno původních svítidel Osmont, výměna PIR senzorů. Nové osvětlení bytových komor na chodbách s napojením na bytovou rozvodnici. Instalování nového slaboproudého rozvodu k stávajícím domovním telefonům a zvonkovému tablu. Po dohodě s UPC přemístění rozvaděče, vytrubkování trasy pro O2, protažení datových kabelů. Instalování trubkových rezerv pro další budoucí instalace dle CN. Provedení hlavního ochranného pospojení. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Dodání výchozí elektro revize. Stavební práce nutné k provedení díla spojených s předmětem rekonstrukce. Úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2021/4-6, Praha 4 – Podolí, Pujmanové 871/3

2021/4-6, Praha 4 – Podolí, Pujmanové 871/3

Rekonstrukce elektroinstalace hlavního domovního vedení (HDV) včetně elektroměrových rozvaděčů a instalace domovních telefonů v bytovém domě se společnými prostorami. Demontáž původních rozvaděčů a montáž nových elektroměrových rozvaděčů. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typu PEJ1,2 výrobce ELROZ a.s.. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu je součást elektroměrového rozvaděče RE1 v 1.NP. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor, chodeb LED svítidly s pohybovým senzorem. Osvětlení sklepních prostor v 1.PP - technické podlaží. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla a telefonů v bytech. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Dodání výchozí elektro revize. Stavební práce nutné k provedení díla spojených s předmětem rekonstrukce. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.