2015/11-2016/1, Praha 5 - Košíře, Na Šmukýřce 910-911

Rekonstrukce hlavního domovního vedení včetně nových přívodů do bytů. Výměna elektroměrových rozvaděčů, nový rozvaděč režie domu, osvětlení společných prostor novými svítidly. Instalace nového slaboproudého rozvodu domácích telefonů včetně tabla a telefonů, zachování rozvodů ST a UPC.