2015/2-3, Praha 4 - Krč, V Štíhlách 1253

Montáž nových patrových elektroměrových rozvaděčů, demontáž původních rozvaděčů včetně HDV. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typ PEJ vodiči CYA. Nové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici, včetně napojení komor na odběr příslušného bytu. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z PEJ. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s integrovaným senzorem pohybu a osvětlení prostor v suterénu, technické části domu. Utěsnění patrových prostupů nehořlavými přepážkami proti šíření ohně v RE. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů. Zachování slaboproudých rozvodů – ST, STA, UPC. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize.