2017/11-12, Praha 10 - Hostivař, Pražská 1176/43

Rekonstrukce HDV v bytovém domě s 18 byty a společnými prostorami. Výměna elektroměrových rozvaděčů PEJ. Rekonstrukce hlavního domovního vedení včetně instalace a přepojení nových přívodů do bytů. Osazení osvětlení společných prostor LED svítidly. Instalace nového rozvodu domácích telefonů včetně telefonů a rezervních trubkovodů. Zachování stávajících rozvodů STA, ST a UPC. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z PEJ. Provedení hlavního ochranného pospojení. Dodání výchozí elektro revize.