2017/8-9, Praha 4 - Krč, Murgašova 1272/7

Rekonstrukce hlavního domovního vedení včetně nových přívodů do bytů a jejich napojení. Výměna elektroměrových rozvaděčů, Osazení osvětlení společných prostor novými svítidly s integrovaným HF senzorem pohybu, osvětlení komůrek a suterénu. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně tabla, instalace nových audio telefonů do každého bytu. Zachování stávajících rozvodů STA, UPC a ST. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z PEJ. Provedení hlavního ochranného pospojení. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize.