2018/11-2019/5, Praha 10 - Hostivař, Hornoměcholupská 946-951

Bytové domy s 90 byty, společnými a nebytovými prostorami. Montáž nových patrových elektroměrových rozvaděčů typu RPE s přípravou na 3fázové elektroměry a demontáž původních rozvaděčů. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči vodiči CYA. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Osvětlení schodiště novými svítidly ovládané senzory pohybu. Nový rozvaděč režie domu. Provedení hlavního ochranného pospojení. Instalování nových slaboproudých rozvodů dle CN se zachováním původních dom. Telefonů a tabla. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize.