2018/5-6, Praha 4 - Lhotka, Mariánská 403/37

Bytový dům s 23 byty a společnými prostorami. Montáž nových patrových elektroměrových rozvaděčů a demontáž původních rozvaděčů. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typ PEJ vodiči CYA. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s pohybovým senzorem. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně tabla, instalace nových telefonů audio do každého bytu. Provedení hlavního ochranného pospojení. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize.