2018/9-2019/2, Praha 10 - Horní Měcholupy, Veronské náměstí 382, 383, 384

Bytové domy se 69 byty, společnými a nebytovými prostorami. Montáž nových patrových elektroměrových rozvaděčů typu PEJ a RPE s přípravou na 3fázové elektroměry a demontáž původních rozvaděčů. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči vodiči CYA. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly řízenými pohybovými PIR senzory s napojením na záložní zdroj UPS pro případ výpadku proudu, jako nouzové osvětlení. Nové rozvaděče režie domů včetně přívodů z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Instalace rozvaděčových skříní PEJ 2 jako trasa pro slaboproudé rozvody, vč. rozvodů domovních telefonů. Instalace nového zvonkového panelu s možností připojení videotelefonů. Instalace nových telefonů do každého bytu. Zachování stávajících slaboproudých rozvodů STA, UPC a ST. Instalace slaboproudých rezerv dle PD ve formě volných trubek a dále rozvodů pro CCTV (kamery). Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize.