2019/12-2020/3, Praha 10 - Hostivař, Horolezecká 891 – 894

Rekonstrukce v bytových domech se 63 byty a společnými prostorami. Montáž nových elektroměrových rozvaděčů, demontáž původních rozvaděčů včetně HDV. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typ PEJ vodiči CYA, vč. utěsnění patrových prostupů na trase HDV. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY. Přepojení stávajících přívodních kabelů k bytovým rozvodnicím. Zakrytí kabelových tras na chodbě u bytů sádrokartonovou konstrukcí. Rozvaděč režie domu RSP vložený do horní části elektroměrového rozvaděče RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s mikrovlnným senzorem pohybu jen ve vstupech. Instalace nového zvonkového tabla včetně rozvodů a domovních telefonů FERMAX. Instalování nových slaboproudých rozvodů dle PD a instalace rezerv pro budoucí rozvody rozvaděči RE. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.