2019/2-3, Praha 4 Lhotka, Novodvorská 412/133

Bytový dům s 23 byty, společnými a nebytovými prostorami. Montáž nových patrových elektroměrových rozvaděčů typu PEJ s přípravou na 3fázové elektroměry a demontáž původních rozvaděčů. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči vodiči CYA. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s pohybovým senzorem. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla, instalace nových telefonů audio do každého bytu. Instalování nových slaboproudých rozvodů dle CN. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Realizace 2-3/2019, Náklad 600.000,-Kč bez DPH