2019/3-6, Praha 6 - Řepy, Nevanova 1063-1068

Výměna osvětlení a elektroinstalace společných prostor bytového domu v šesti vchodech. Montáž nových LED svítidel 9W Modus, montáž tlačítek ovládání pro sepnutí osvětlení časovými spínači. Dodání UPS pro zálohování vybraných svítidel v čase 1 hodina při výpadku proudu. Nové osvětlení prostor v suterénu chodeb a u sklípků svítidly s LED žárovkou, spínáno vypínači s rozvody v trubkách. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize.