2019/4-7, Praha 10 - Hostivař, Sáňkařská 907-909

Bytové domy s 54 byty a společnými prostorami. Výměna elektroměrových rozvaděčů vč. protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typ NER s protipožární úpravou EW30DP1. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s pohybovým senzorem. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů s připojením na stávající zvonkové tablo a zachování stávajících domovních telefonů. Instalování nových slaboproudých rozvodů dle CN. Zakrytování plynoměrů konstrukcí ze sádrokartonu a osazení plynoměrovými uzávěry (dveřmi). Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.