2019/6, Kralupy nad Vltavou, 28. Října 238/8

Výměna elektroměrových rozvaděčů včetně protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typu BL RPE. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu, který je součástí elektroměrového rozvaděče RE1. Provedení hlavního ochranného pospojení. Přepojení původní instalace sklepních prostor v 1.PP a osvětlení chodeb na nový rozvaděč režie v RE1. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla a telefonů v bytech za dveřmi. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na ČEZ a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce.