2019/8-11, Praha 4 – Chodov, Malenická 1789-91

Bytové domy s 69 byty a společnými prostorami. Rekonstrukce elektroinstalace hlavního domovního vedení včetně montáže nových patrových elektroměrových rozvaděčů typu RPE s osazením pro 3fázové elektroměry a demontáž původních rozvaděčů. Protažení nového hlavního domovního vedení elektroměrovými rozvaděči (vodiči CYA) a utěsnění patrových prostupů. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY, ukončené v bytové rozvodnici. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly a pohybovým senzorem. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Montáž bezdrátového ovládání centrální vzduchotechniky v bytech. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla, instalace nových telefonů do každého bytu. Zednické začištění a opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla a výchozí elektro revize. Zajištění a vyřízení veškeré administrativy spojené s PRE a.s..