2019/8-12, Praha 10 – Hostivař, Na Groši 1156 – 1159

Bytové domy s 56 byty a společnými prostorami. Montáž nových elektroměrových rozvaděčů, demontáž původních rozvaděčů včetně protažení nového HDV vodiči CYA elektroměrovými rozvaděči typ PEJ. Nové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Zakrytí kabelových tras na chodbě u bytů sádrokartonovou konstrukcí. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE vložený do horní části elektroměrového rozvaděče RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Instalace nového zvonkového tabla včetně rozvodů a domovních telefonů FERMAX. Instalování nových slaboproudých rozvodů dle PD a instalace rezerv pro budoucí rozvody rozvaděči RE. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.