2020/1-5, Praha 4 – Roztyly, Petýrkova 1954 - 1956

Bytové domy se 129 byty, nebytovými a společnými prostorami. Montáž nových elektroměrových rozvaděčů, demontáž původních rozvaděčů včetně vedení. Protažení nového HDV vodiči CYA (hl. domovní vedení) elektroměrovými rozvaděči. Přepojení stávajících bytových rozvodnic na nové 3fázové přívody kabely CYKY. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Zachování stávajícího osvětlení včetně rozvodů a pohybových senzorů včetně nouzové osvětlení na patrech a výměna vadných kusů svítidel. Rozvody elektroinstalace a osvětlení v suterénu, sklepech. Slaboproudé rozvody vč. rezervních trubek dle PD. Provedení hlavního ochranného pospojení. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s.. Úpravy projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Stavební přípomoce pro upevnění nových rozvaděčů na chodbách, SDK podhledy. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.