2020/3-6, Praha 10 - Hostivař, U dvojdomů 862

Bytový dům se 78 byty a společnými prostorami. Demontáž původních rozvaděčů a montáž nových elektroměrových rozvaděčů, které byly dodány s přípravou na třífázové elektroměry. Instalace nového hlavního domovního vedení elektroměrovými rozvaděči typu RPE. Nové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly spínané pohybovými senzory, včetně centrálního záložního zdroje dle projektové dokumentace. Rozvody na společných chodbách a přívody v bytech plastovými kanály. Přeložení stávajícího vedení domovních telefonů do trasy v rozvaděčích RPE. Instalování rezervních trubek pro budoucí slaboproudé nebo silnoproudé instalace. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Opravy a zapravení děr spojených s předmětem rekonstrukce. Odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Realizace 3-6/2020