2020/5-9, Praha 8 - Bohnice, Poznaňská 431-433

Bytové domy s byty a společnými prostorami. Demontáž původních rozvaděčů a montáž nových elektroměrových rozvaděčů NER. Protažení nového HDV (hlavního domovní vedení) elektroměrovými rozvaděči (dům 432 a 433). Nové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými svítidly (chodby s pohybovým senzorem, sklepy s vypínači), včetně centrálního záložního zdroje pro nouzové osvětlení. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně tabla a instalace nových telefonů audio do každého bytu. Instalování rezerv pro nové slaboproudé rozvody, dle PD. Přeložení a vyfrézování tras UPC v chodbách před byty. Vyzdívky z plynosilikátových tvárnic pro osazení rozvaděčů a sádrokartonové konstrukce pro zakrytí kabelových tras. Dodání výchozí elektro revize. Odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Opravy a zapravení děr spojených s předmětem rekonstrukce.