2020/7-12, Praha 10 – Vinohrady, Pod Rapidem 2473-2476

Bytové domy se 64 byty a společnými prostorami. Montáž nových elektroměrových rozvaděčů, demontáž původních rozvaděčů včetně vedení - HDV. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči. Osazení nových bytových rozvodnic včetně nových 3fázových přívodů kabely CYKY 4Bx10 a vybavení dle projektu. Nové rozvaděče režie domu včetně přívodů z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly spínané pohybovými senzory, včetně centrálního záložního zdroje dle projektové dokumentace. Instalace nových rozvodů domovních videotelefonů, včetně osazení přístrojů do bytu. Instalace nových datových rozvodů, zakončených v RECKu. Instalování rezervních trubkovodů (trubek) pro budoucí slaboproudé nebo silnoproudé instalace. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s.. Stavební přípomoce a opravy prostupů, zapravení děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Dodání výchozí elektro revize.