2020/9-11, Praha 10 – Vršovice, Norská 1253/4

Bytový dům s byty a společnými prostorami. Výměna elektroměrových rozvaděčů na společných chodbách. Protažení nového HDV (hlavního domovní vedení) elektroměrovými rozvaděči typu NER-V. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými svítidly. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla a instalace nových telefonů v bytech. Dodání výchozí elektro revize. Odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.