2021/10-2022-3, Praha 10 - Hostivař, Gercenova 851-854

Bytové domy se 68 byty, komerčními a společnými prostorami. Výměna elektroměrových rozvaděčů na společných chodbách za nové, typ PEJ2 od ELROZ a.s.. Protažení a zapojení nových CYA lan pro HDV elektroměrovými rozvaděči. Instalace nových 3fázových přívodů pro byty, kabely CYKY, ukončené v bytové rozvodnici. Elektroinstalace společných prostor, chodeb včetně nového rozvaděče režie domu integrovaného do RE1. Svítidla zachována stávající. Provedení hlavního ochranného pospojení, HOP. Instalace domovních telefonů a slaboproudých rozvodů dle specifikace a projektové dokumentace. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Zednické a dokončovací práce na začištění povrchů po demontované elektroinstalaci na společných chodbách. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.