2021/2-6, Praha 4 – Háje, Cyprichova 701/11

Bytové domy se 48 byty a společnými prostorami a garážemi. Demontáž původních a montáž nových elektroměrových rozvaděčů. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typ Schrack EW60 v SDK předstěně. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nové rozvaděče režie domu včetně přívodů z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly spínané pohybovými senzory. Nová instalace osvětlení sklepních prostor v 1.PP a osvětlení chodeb napojeno na nový rozvaděč režie v RE1. Rozvod STA do bytů včetně antén na střeše. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla a telefonů v bytech. Stavební dokončovací práce nutné k provedení díla dle PD. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Dodání výchozí elektro revize. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.