2021/4-6, Praha 4 – Podolí, Pujmanové 871/3

Rekonstrukce elektroinstalace hlavního domovního vedení (HDV) včetně elektroměrových rozvaděčů a instalace domovních telefonů v bytovém domě se společnými prostorami. Demontáž původních rozvaděčů a montáž nových elektroměrových rozvaděčů. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typu PEJ1,2 výrobce ELROZ a.s.. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu je součást elektroměrového rozvaděče RE1 v 1.NP. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor, chodeb LED svítidly s pohybovým senzorem. Osvětlení sklepních prostor v 1.PP - technické podlaží. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla a telefonů v bytech. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Dodání výchozí elektro revize. Stavební práce nutné k provedení díla spojených s předmětem rekonstrukce. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.