2021/5-7, Praha 9 – Prosek, Lovosická 654/15

Rekonstrukce elektroinstalace hlavního domovního vedení (HDV) včetně elektroměrových rozvaděčů. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typu PEJ2 výrobce ELROZ a.s.. Nové 3fázové přívody pro byty, ukončené na bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Nové rozvody osvětlení společných prostor, zachováno původních svítidel Osmont, výměna PIR senzorů. Nové osvětlení bytových komor na chodbách s napojením na bytovou rozvodnici. Instalování nového slaboproudého rozvodu k stávajícím domovním telefonům a zvonkovému tablu. Po dohodě s UPC přemístění rozvaděče, vytrubkování trasy pro O2, protažení datových kabelů. Instalování trubkových rezerv pro další budoucí instalace dle CN. Provedení hlavního ochranného pospojení. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Dodání výchozí elektro revize. Stavební práce nutné k provedení díla spojených s předmětem rekonstrukce. Úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.