2021/7-8, Praha 7 – Holešovice, Ortenovo náměstí 1309/20

Rekonstrukce elektroinstalace v cihlovém bytovém domě s 22 byty a společnými prostorami. Výměna elektroměrových rozvaděčů na společných chodbách, za typ NER – EI-S30. Protažení nového hlavního domovního vedení (HDV) elektroměrovými rozvaděči typu NER-V, s požární odolnosti EI-S30. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené ve stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu v požární odolnosti EI-S30, včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Elektroinstalace společných prostor a osazení nových úsporných svítidel. Instalování slaboproudých rozvodů dle specifikace projektové dokumentace. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Zednické práce na začištění drážek pro nové kabelové rozvody a uložení rozvaděčů realizoval investor. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.