2022/1-4, Praha 14 – Hloubětín, Poděbradská 720, 721

Bytové domy se 16 byty a společnými prostorami. Demontáž původních rozvaděčů a montáž nových patrových elektroměrových rozvaděčů NER, s požární odolnosti EI-S 30 DP1, s předepsanými požárními uzávěry. Protažení a zapojení nových CYA lan pro HDV. Instalace nových 3fázových přívodů pro byty, kabely CYKY, ukončené v bytové rozvodnici. Elektroinstalace a osvětlení společných prostor, chodeb novými úspornými LED svítidly. Nový rozvaděč režie domu RD, na něj budou napojeny nové rozvody společných prostor. Provedení hlavního ochranného pospojení. Instalování slaboproudých rozvodů dle specifikace CN a projektové dokumentace. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Zednické práce na začištění drážek pro nové kabelové rozvody na chodbách u bytů. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.