2022/3-5, Praha 3 – Vinohrady, Kouřimská 2367/18

Výměna elektroměrových rozvaděčů na společných chodbách, typ Schrack M2000 EI-S30. Protažení a zapojení nového HDV vodiči CYA elektroměrovými rozvaděči uvedeného typu v bytovém domě. Nové tří fázové přívody do bytů kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici případně se osadí nová. Nový rozvaděč režie domu RSP s napojením nových rozvodů společných prostor. Provedení hlavního ochranného pospojení, HOP dle projektové dokumentace. Elektroinstalace a osvětlení společných prostor, chodeb novými svítidly s LED zdroji. Instalování slaboproudých rozvodů dle specifikace CN a projektové dokumentace. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Zednické práce na začištění drážek pro nové kabelové rozvody na chodbách u bytů. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.