2022/4-5, Praha 4 – Bráník, Novodvorská 1007/146

Bytový dům se 13 byty. Výměna elektroměrových rozvaděčů na společných chodbách, typ ELROZ NER-V EI-S30. Protažení a zapojení nového HDV vodiči CYA elektroměrovými rozvaděči uvedeného typu. Nové třífázové přívody do bytů kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Osazení a zapojení nového rozvaděče režie domu RSP s napojením nových rozvodů společných prostor. Provedení hlavního ochranného pospojení, HOP dle projektové dokumentace. Elektroinstalace a osvětlení společných prostor, chodeb novými svítidly s LED zdroji. Instalování slaboproudých rozvodů dle specifikace CN a projektové dokumentace. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem u PRE a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Zednické práce na začištění drážek pro nové kabelové rozvody, včetně drobných stavebních úprav spol. prostor. Průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.