2022/7-11, Praha 15 – Hostivař, Gercenova 899 - 902

Bytové domy se 68 byty a společnými prostorami. Rekonstrukce elektroinstalace hlavního domovního vedení (HDV) včetně elektroměrových rozvaděčů a instalací ve společných prostorách bytového domu. Výměna elektroměrových rozvaděčů na chodbách, typ ELROZ PEJ1-3T. Protažení a zapojení nového HDV vodiči CYA elektroměrovými rozvaděči. Nové tří fázové přívody do bytů kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu, vč. napojení nových rozvodů společných prostor. Provedení hlavního ochranného pospojení. Elektroinstalace a osvětlení spol. prostor, novými svítidly s LED zdroji. Instalování slaboproudých rozvodů dle projektové dokumentace. Zajištění administrativy spojené s dílem u PRE a.s.. Projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozích elektro revizí. Zednické začištění drážek pro nové kabelové rozvody, včetně drobných stavebních úprav spol. prostor. Úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.