2022/8-12,Praha 15 - Hostivař, Golfová 903 - 906

Bytové domy se 72 byty a společnými prostorami. Výměna elektroměrových rozvaděčů na společných chodbách, typ ELROZ NER EW30. Protažení a zapojení nového HDV vodiči CYA elektroměrovými rozvaděči uvedeného typu. Nové tří fázové přívody do bytů kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Osazení a zapojení nového rozvaděče režie domu RSP. Na něj budou napojeny nové rozvody společných prostor. Provedení hlavního ochranného pospojení, HOP dle projektové dokumentace. Elektroinstalace a osvětlení společných prostor, chodeb novými svítidly s LED zdroji a pohybovými senzory. Instalování slaboproudých rozvodů dle specifikace CN a projektové dokumentace. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem u PRE a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Dokončovací práce včetně sádrokartonů na zakrytí kabelů a vyzdívek pro nové rozvaděče. Průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.