2023/1-2, Praha 5 - Hlubočepy, Šejbalové 888+889

Bytové domy s 20 byty, nebytovými a společnými prostorami. Výměna, obnova a úpravy elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu. Výměna patrových elektroměrových rozvaděčů včetně hlavního domovního vedení (HDV) a přípojek pro byty. Výměna osvětlení společných prostor schodiště a sklepů včetně potřebné instalace. Nový systém domovních telefonů s venkovním zvonkovým tablem až pro 8–12 účastníků, včetně otvírání čipy. Rezervní trubkovody pro budoucí slaboproudé rozvody. Vyřízení veškeré agendy na PRE a.s. spojené s vykonáním díla včetně výchozí revizní zprávy. Projednání a přepojení instalace v domě s poskytovateli komunikačních služeb Vodafone a CETIN. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem u PRE a.s. Předání výchozí elektro revize. Průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.