2023/1-3, Praha 3 - Žižkov, Vlkova 526/5

Výměna, obnova a úpravy elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu se sedmnácti byty. Výměna patrových elektroměrových rozvaděčů pro zapuštěnou montáž, v požární odolnosti EI-S 30 DP1, včetně hlavního domovního vedení (HDV) a nových přípojek pro byty. Výměna osvětlení společných prostor schodiště a sklepů včetně zafrézování a zasekání potřebné instalace. Instalace nového systému domovních telefonů s venkovním zvonkovým tablem až pro 18 účastníků. Nové rozvody slaboproudu pro telefonní linky, společnou televizní anténu, UPC, CCTV a rezervní trubkovody. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem u PRE a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Dokončovací práce, včetně zednického začištění rozvodů instalace a vyzdívek pro nové rozvaděče. Průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Realizace 1-3/2023.