2023/12 - 2024/1, Praha 4 - Modřany, Božetická 3395/5

Výměna, obnova a úpravy elektroinstalace ve společných prostorech bytového domu. Výměna elektroměrových rozvaděčů včetně hlavního domovního vedení (HDV) a přípojek pro byty. Výměna osvětlení společných prostor schodiště a sklepů včetně potřebné instalace. Nový rozvod pro stávající domovní telefony a zvonky (zařízení zůstává původní). Rezervní trubkovody pro budoucí IT media nebo rezervy. Průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Vyřízení administrativní agendy na PRE a.s., dodání výchozí revizní zprávy a veškeré dokumentace k provedení díla.