2023/3-4, Praha 10 - Malešice, Nad Vodovodem 252/62

Výměna, obnova a úpravy elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu. Výměna hlavního elektroměrového rozvaděče včetně hlavního domovního vedení (HDV) a přípojek pro byty. Výměna osvětlení společných prostor schodiště a sklepů včetně potřebné instalace. Nový systém domovních telefonů s venkovním zvonkovým tablem pro 8 účastníků. Instalace rezervních trubkovodů pro budoucí slaboproudé rozvody, rozvody O2, přeložení rozvodů společnosti Vodafon (UPC), rozvody STA, rozvody a příprava pro kamery (CCTV) Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem u PRE a.s. Předání výchozí elektro revize. Průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.