2023/4-8, Praha 10 - Petrovice, Kurčatovova 321/6

Bytový dům s 82 byty a společnými prostorami. Výměna patrových elektroměrových rozvaděčů včetně nového páteřní vedení HDV a přípojek odběrných míst. Nová elektroinstalace a osvětlení sklepů, schodiště s LED svítidly, ovládánými pohybovými senzory na společných chodbách a nouzové osvětlení autonomními LED svítidly. PSV práce bourací, vyzdívky, SDK konstrukce a zednická zapravení. Demontáže a likvidace demontovaného materiálu, staré elektroinstalace. Instalace slaboproudu dle PD a rezervních trubkovodů pro rozšíření instalace v budoucnu. Vyřízení veškeré agendy na PRE a.s. spojené s vykonáním díla a včetně výchozí revizní zprávy.