2023/8-9, Praha 7 - Holešovice, Ortenovo náměstí 1311/17

Bytový dům s 20 byty, nebytovými a společnými prostorami. Instalace elektroměrových rozvaděčů včetně nového páteřního vedení HDV a přípojek odběrných míst. Nová elektroinstalace, schodiště, patrových chodeb a domovního vstupu. Na společných chodbách osvětlení s LED zdroji a ovládáním pohybovými senzory. Instalace slaboproudu dle PD a rezervních trubkovodů pro rozšíření instalace v budoucnu. PSV práce bourací, vyzdívky, SDK konstrukce a zednická zapravení. Demontáže a likvidace demontovaného materiálu, staré elektroinstalace. Průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Instalace slaboproudu dle PD a rezervních trubkovodů pro rozšíření instalace v budoucnu. Vyřízení veškeré agendy na PRE a.s. spojené s vykonáním díla a včetně výchozí revizní zprávy.