2024/1-2, Praha 6 - Řepy, Šimonova 1103/6

Výměna, obnova a úpravy elektroinstalace ve společných prostorech bytového domu se 32 byty . Výměna elektroměrových rozvaděčů včetně hlavního domovního vedení (HDV) a nových přípojek pro byty. Výměna osvětlení společných prostor schodiště a sklepů včetně potřebné instalace. Nová instalace domovních telefonů a zvonků, včetně nového tlačítkového tabla FERMAX. Nově realizované slaboproudé rozvody a překládky stávajících slaboproudých rozvodů. Rezervní trubkovody pro budoucí IT media nebo rezervy. Průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Vyřízení administrativní agendy na PRE a.s., dodání výchozí revizní zprávy a veškeré dokumentace k provedení díla (předávací protokoly, posudky, osvědčení, revizní zprávy, zápisy o technických, materiálových a technologických zkouškách apod.), a to v originále nebo ověřené kopii. Vyklizení pracoviště a likvidace odpadů.