2024/2-4, Praha 10 - Vršovice, Oblouková 1066/4

Bytový dům s 25 byty. Výměna, obnova a úpravy elektroinstalace ve společných prostorech bytového domu. Výměna elektroměrových rozvaděčů včetně hlavního domovního vedení (HDV) a přípojek pro byty. Výměna osvětlení společných prostor schodiště a sklepů včetně potřebné instalace. Nová instalace domovních telefonů a zvonků, včetně nového tlačítkového tabla FERMAX. Nové slaboproudé rozvody a překládka s napojením stávajících rozvodů. Rezervní trubkovody pro budoucí IT media nebo rezervy. Dokončovací stavební práce, SDK podhledy a kastlíky. Průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Vyřízení admin. agendy na PRE a.s., dodání výchozí revizní zprávy a dokumentace k provedení díla.