Pojistková skříň DCK Holoubkov

Pojistková skříň DCK Holoubkov Bohemia, vzhledově sjednocená s elektroměrovým rozvaděčem a hlavním uzávěrem plynu HUP