Vytápěný vjezd RD - Praha 4 Braník

U realizací jako jsou příjezdové cesty, chodníky, schodiště, střešní žlaby, svody, úžlabí je úkolem topných kabelů a rohoží zabránit vytváření námrazy na určené ploše nebo místě. Pro tento vjezd byl zvolen kabel ADPSV se tkanou rohoží, s regulátorem EBERLE EM 524 87.