Reference

2014/7-9, Praha 6 - Dejvice, Čínská 1949

2014/7-9, Praha 6 - Dejvice, Čínská 1949


Rekonstrukce hlavního domovního vedení včetně demontáže patrových elektroměrových rozvaděčů a instalace nových na stávajících místech. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typ NER vodiči CYA. Nové přívody pro byty, kabely CYKY, ukončené na stávající bytové rozvodnici s napojením komor na měření příslušného bytu. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z NER. Provedení hlavního ochranného pospojení.
Osvětlení společných prostor domu novými LED svítidly s integrovanými senzory pohybu a nového osvětlení prostor v suterénu. Utěsnění patrových prostupů nehořlavými přepážkami proti šíření ohně v RE. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů s napojením na nové tablo a přístupový systém ACS+EZS, včetně instalace nových audio a video telefonů. Instalace nových rozvodů STA, UPC a telefonních linek. Zhotovení SDK podhledů, záklopů a předstěn. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla, včetně výchozí elektrorevize.

2014/4-6, Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 388 - 395

2014/4-6, Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 388 - 395

Rekonstrukce hlavního domovního vedení včetně demontáže elektroměrových rozvaděčů a instalace nových na stávajících místech. Nové přívody pro byty. Osvětlení společných prostor novými svítidly s integrovaným senzorem pohybu a osvětlení prostor v suterénu. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně tabla, instalace nových telefonů do každého bytu. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla, včetně výchozí elektrorevize.