Elektroinstalace

2017/6-7, Praha 7 - Holešovice, Pplk. Sochora 426

2017/6-7, Praha 7 - Holešovice, Pplk. Sochora 426

Rekonstrukce elektroinstalace hlavního domovního vedení (HDV) a celkové instalace ve společných prostorách památkově chráněného bytového domu. Montáž nových elektroměrových rozvaděčů včetně nového přívodu HDV. Nové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s integrovaným senzorem pohybu. Instalování nových rozvodů STA, ST a domovních telefonů včetně tabla, instalace nových telefonů do každého bytu. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla, včetně vyhotovení výchozí revize nové elektroinstalace.

2016/9-10, Praha 4 - Krč, V Štíhlách 1254

2016/9-10, Praha 4 - Krč, V Štíhlách 1254

Rekonstrukce hlavního domovního vedení včetně nových přívodů do bytů. Výměna elektroměrových rozvaděčů. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s integrovaným senzorem pohybu, komůrek na patrech a osvětlení prostor v suterénu. Instalace nového slaboproudého rozvodu domácích telefonů. Úpravy a zachování slaboproudých rozvodů – ST, STA, UPC. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z PEJ. Provedení hlavního ochranného pospojení. Utěsnění patrových prostupů nehořlavými přepážkami proti šíření ohně v rozvaděčích.

2016/8-9, Praha 4 - Krč, Hurbanova 1187

2016/8-9, Praha 4 - Krč, Hurbanova 1187

Rekonstrukce hlavního domovního vedení včetně nových přívodů do bytů a montáž nových patrových elektroměrových rozvaděčů PEJ2. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z PEJ. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s integrovaným senzorem pohybu a osvětlení prostor v technické části domu. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla, nových digitálních domovních telefonů. Zachování slaboproudých rozvodů – ST, STA, UPC. Provedení hlavního ochranného pospojení. Utěsnění patrových prostupů nehořlavými přepážkami proti šíření ohně v RE.

2016/6-8 Praha 8 - Kobylisy, Havránkova 1181, 1182

2016/6-8 Praha 8 - Kobylisy, Havránkova 1181, 1182

Rekonstrukce hlavního domovního vedení včetně nových přívodů do bytů. Montáž nového elektroměrového rozvaděče a demontáž původních patrových rozvaděčů a utěsnění patrových prostupů. Nové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici, včetně napojení příslušného bytu do elektroměrového rozvaděče. Provedení hlavního ochranného pospojení. Nové rozvody osvětlení společných prostor včetně demontáže a montáže stávajících svítidel. Napojení osvětlení komůrky do bytové rozvodnice příslušného bytu. Instalování nového slaboproudého a demontáž původního rozvodu domovních telefonů, slaboproudých rozvodů – ST, STA, UPC.

2016/3-5, Praha 4 - Roztyly, Jarníkova 1887 - 1889

2016/3-5, Praha 4 - Roztyly, Jarníkova 1887 - 1889

Montáž nových patrových elektroměrových rozvaděčů včetně nového vedení (HDV), demontáž původních rozvaděčů. Odpojení a zajištění bytových přípojek v PEJ, opětovné připojení a odzkoušení bytů. Napojení centrální VZT. Provedení hlavního ochranného pospojení. Odpojení a demontáž svítidel ve společných prostorách, opětovné osazení a zapojení. Utěsnění patrových prostupů nehořlavými přepážkami proti šíření ohně v RE.