Elektroinstalace

2024/1-2, Praha 6 - Řepy, Šimonova 1103/6

2024/1-2, Praha 6 - Řepy, Šimonova 1103/6

Výměna, obnova a úpravy elektroinstalace ve společných prostorech bytového domu se 32 byty . Výměna elektroměrových rozvaděčů včetně hlavního domovního vedení (HDV) a nových přípojek pro byty. Výměna osvětlení společných prostor schodiště a sklepů včetně potřebné instalace. Nová instalace domovních telefonů a zvonků, včetně nového tlačítkového tabla FERMAX. Nově realizované slaboproudé rozvody a překládky stávajících slaboproudých rozvodů. Rezervní trubkovody pro budoucí IT media nebo rezervy. Průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Vyřízení administrativní agendy na PRE a.s., dodání výchozí revizní zprávy a veškeré dokumentace k provedení díla (předávací protokoly, posudky, osvědčení, revizní zprávy, zápisy o technických, materiálových a technologických zkouškách apod.), a to v originále nebo ověřené kopii. Vyklizení pracoviště a likvidace odpadů.

2023/12 - 2024/1, Praha 4 - Modřany, Božetická 3395/5

2023/12 - 2024/1, Praha 4 - Modřany, Božetická 3395/5

Výměna, obnova a úpravy elektroinstalace ve společných prostorech bytového domu. Výměna elektroměrových rozvaděčů včetně hlavního domovního vedení (HDV) a přípojek pro byty. Výměna osvětlení společných prostor schodiště a sklepů včetně potřebné instalace. Nový rozvod pro stávající domovní telefony a zvonky (zařízení zůstává původní). Rezervní trubkovody pro budoucí IT media nebo rezervy. Průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Vyřízení administrativní agendy na PRE a.s., dodání výchozí revizní zprávy a veškeré dokumentace k provedení díla.

2023/10-12, Praha 9 - Vysočany, Novovysočanská 537/31

2023/10-12, Praha 9 - Vysočany, Novovysočanská 537/31

Výměna, obnova a úpravy elektroinstalace ve společných prostorech bytového domu. Výměna patrových elektroměrových rozvaděčů včetně hlavního domovního vedení (HDV) a přípojek pro byty. Výměna osvětlení společných prostor schodiště a sklepů včetně potřebné instalace. Nový systém domovních telefonů s venkovním zvonkovým tablem až pro 18 účastníků.  Nové rozvody slaboproudu pro telefonní linky, UPC a rezervní trubkovody pro budoucí IT media. Dokončovací stavební práce a průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Vyřízení veškeré agendy na PRE a.s. spojené s vykonáním díla včetně výchozí revizní zprávy. 

2023/8-9, Praha 7 - Holešovice, Ortenovo náměstí 1311/17

2023/8-9, Praha 7 - Holešovice, Ortenovo náměstí 1311/17

Bytový dům s 20 byty, nebytovými a společnými prostorami. Instalace elektroměrových rozvaděčů včetně nového páteřního vedení HDV a přípojek odběrných míst. Nová elektroinstalace, schodiště, patrových chodeb a domovního vstupu. Na společných chodbách osvětlení s LED zdroji a ovládáním pohybovými senzory. Instalace slaboproudu dle PD a rezervních trubkovodů pro rozšíření instalace v budoucnu. PSV práce bourací, vyzdívky, SDK konstrukce a zednická zapravení. Demontáže a likvidace demontovaného materiálu, staré elektroinstalace. Průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Instalace slaboproudu dle PD a rezervních trubkovodů pro rozšíření instalace v budoucnu. Vyřízení veškeré agendy na PRE a.s. spojené s vykonáním díla a včetně výchozí revizní zprávy. 

2023/8-11, Praha 5 - Stodůlky, Bronzová 2323/27

2023/8-11, Praha 5 - Stodůlky, Bronzová 2323/27

Výměna, obnova a úpravy elektroinstalace ve společných prostorech bytového domu s 24 byty. Výměna patrových elektroměrových rozvaděčů včetně hlavního domovního vedení (HDV) a přípojek pro byty. Výměna osvětlení společných prostor schodiště LED svítidly s integrovanými čidly a nouzovými zdroji. Rozvody slaboproudu a rezervních trubkovodů dle PD, nové domovní videotelefony FERMAX, rozvody UPC/Vodafon včetně vyřízení přepojení. Kamerový systém se třemi kamerami a záznamovým zařízením NVR. Dokončovací stavební práce, obezdívání rozvaděčů včetně sádrokartonových kastlíků pro kabelové trasy a zakrytí dešťových svodů na patrech. Průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Vyřízení veškeré agendy na PRE a.s. spojené s vykonáním díla včetně výchozí revizní zprávy.

2023/4-8, Praha 10 - Petrovice, Kurčatovova 321/6

2023/4-8, Praha 10 - Petrovice, Kurčatovova 321/6

Bytový dům s 82 byty a společnými prostorami. Výměna patrových elektroměrových rozvaděčů včetně nového páteřní vedení HDV a přípojek odběrných míst. Nová elektroinstalace a osvětlení sklepů, schodiště s LED svítidly, ovládánými pohybovými senzory na společných chodbách a nouzové osvětlení autonomními LED svítidly. PSV práce bourací, vyzdívky, SDK konstrukce a zednická zapravení. Demontáže a likvidace demontovaného materiálu, staré elektroinstalace. Instalace slaboproudu dle PD a rezervních trubkovodů pro rozšíření instalace v budoucnu. Vyřízení veškeré agendy na PRE a.s. spojené s vykonáním díla a včetně výchozí revizní zprávy.

2023/3-8, Praha 6 - Řepy, Laudova 1003-5

2023/3-8, Praha 6 - Řepy, Laudova 1003-5

Bytové domy se 48 byty a společnými prostorami. Výměna patrových elektroměrových rozvaděčů včetně hlavního domovního vedení (HDV) a přípojek pro byty. Výměna osvětlení společných prostor schodiště a sklepů včetně nových rozvodů. Rozvody slaboproudu pro stávající zařízení domovních telefonů, rozvody UPC/Vodafon včetně vyřízení přepojení. Instalace rezervních trubkovodů pro budoucí slaboproudé rozvody. Zajištění a vyřízení veškeré administrativy spojené s dílem u PRE a.s. Předání výchozí elektro revize. Průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2023/3-4, Praha 10 - Malešice, Nad Vodovodem 252/62

2023/3-4, Praha 10 - Malešice, Nad Vodovodem 252/62

Výměna, obnova a úpravy elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu. Výměna hlavního elektroměrového rozvaděče včetně hlavního domovního vedení (HDV) a přípojek pro byty. Výměna osvětlení společných prostor schodiště a sklepů včetně potřebné instalace. Nový systém domovních telefonů s venkovním zvonkovým tablem pro 8 účastníků. Instalace rezervních trubkovodů pro budoucí slaboproudé rozvody, rozvody O2, přeložení rozvodů společnosti Vodafon (UPC), rozvody STA, rozvody a příprava pro kamery (CCTV) Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem u PRE a.s. Předání výchozí elektro revize. Průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2023/1-3, Praha 3 - Žižkov, Vlkova 526/5

2023/1-3, Praha 3 - Žižkov, Vlkova 526/5

Výměna, obnova a úpravy elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu se sedmnácti byty. Výměna patrových elektroměrových rozvaděčů pro zapuštěnou montáž, v požární odolnosti EI-S 30 DP1, včetně hlavního domovního vedení (HDV) a nových přípojek pro byty. Výměna osvětlení společných prostor schodiště a sklepů včetně zafrézování a zasekání potřebné instalace. Instalace nového systému domovních telefonů s venkovním zvonkovým tablem až pro 18 účastníků. Nové rozvody slaboproudu pro telefonní linky, společnou televizní anténu, UPC, CCTV a rezervní trubkovody. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem u PRE a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Dokončovací práce, včetně zednického začištění rozvodů instalace a vyzdívek pro nové rozvaděče. Průběžný úklid pracoviště, odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Realizace 1-3/2023.