Elektroinstalace

2021/7-8, Praha 7 – Holešovice, Ortenovo náměstí 1309/20

2021/7-8, Praha 7 – Holešovice, Ortenovo náměstí 1309/20

Rekonstrukce elektroinstalace v cihlovém bytovém domě s 22 byty a společnými prostorami. Výměna elektroměrových rozvaděčů na společných chodbách, za typ NER – EI-S30. Protažení nového hlavního domovního vedení (HDV) elektroměrovými rozvaděči typu NER-V, s požární odolnosti EI-S30. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené ve stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu v požární odolnosti EI-S30, včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Elektroinstalace společných prostor a osazení nových úsporných svítidel. Instalování slaboproudých rozvodů dle specifikace projektové dokumentace. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Zednické práce na začištění drážek pro nové kabelové rozvody a uložení rozvaděčů realizoval investor. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2021/5-7, Praha 9 – Prosek, Lovosická 654/15

2021/5-7, Praha 9 – Prosek, Lovosická 654/15

Rekonstrukce elektroinstalace hlavního domovního vedení (HDV) včetně elektroměrových rozvaděčů. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typu PEJ2 výrobce ELROZ a.s.. Nové 3fázové přívody pro byty, ukončené na bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Nové rozvody osvětlení společných prostor, zachováno původních svítidel Osmont, výměna PIR senzorů. Nové osvětlení bytových komor na chodbách s napojením na bytovou rozvodnici. Instalování nového slaboproudého rozvodu k stávajícím domovním telefonům a zvonkovému tablu. Po dohodě s UPC přemístění rozvaděče, vytrubkování trasy pro O2, protažení datových kabelů. Instalování trubkových rezerv pro další budoucí instalace dle CN. Provedení hlavního ochranného pospojení. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Dodání výchozí elektro revize. Stavební práce nutné k provedení díla spojených s předmětem rekonstrukce. Úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2021/4-6, Praha 4 – Podolí, Pujmanové 871/3

2021/4-6, Praha 4 – Podolí, Pujmanové 871/3

Rekonstrukce elektroinstalace hlavního domovního vedení (HDV) včetně elektroměrových rozvaděčů a instalace domovních telefonů v bytovém domě se společnými prostorami. Demontáž původních rozvaděčů a montáž nových elektroměrových rozvaděčů. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typu PEJ1,2 výrobce ELROZ a.s.. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu je součást elektroměrového rozvaděče RE1 v 1.NP. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor, chodeb LED svítidly s pohybovým senzorem. Osvětlení sklepních prostor v 1.PP - technické podlaží. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla a telefonů v bytech. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Dodání výchozí elektro revize. Stavební práce nutné k provedení díla spojených s předmětem rekonstrukce. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2021/2-6, Praha 4 – Háje, Cyprichova 701/11

2021/2-6, Praha 4 – Háje, Cyprichova 701/11

Bytové domy se 48 byty a společnými prostorami a garážemi. Demontáž původních a montáž nových elektroměrových rozvaděčů. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typ Schrack EW60 v SDK předstěně. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nové rozvaděče režie domu včetně přívodů z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly spínané pohybovými senzory. Nová instalace osvětlení sklepních prostor v 1.PP a osvětlení chodeb napojeno na nový rozvaděč režie v RE1. Rozvod STA do bytů včetně antén na střeše. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla a telefonů v bytech. Stavební dokončovací práce nutné k provedení díla dle PD. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Dodání výchozí elektro revize. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2020/9-11, Praha 10 – Vršovice, Norská 1253/4

2020/9-11, Praha 10 – Vršovice, Norská 1253/4

Bytový dům s byty a společnými prostorami. Výměna elektroměrových rozvaděčů na společných chodbách. Protažení nového HDV (hlavního domovní vedení) elektroměrovými rozvaděči typu NER-V. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými svítidly. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla a instalace nových telefonů v bytech. Dodání výchozí elektro revize. Odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2020/7-12, Praha 10 – Vinohrady, Pod Rapidem 2473-2476

2020/7-12, Praha 10 – Vinohrady, Pod Rapidem 2473-2476

Bytové domy se 64 byty a společnými prostorami. Montáž nových elektroměrových rozvaděčů, demontáž původních rozvaděčů včetně vedení - HDV. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči. Osazení nových bytových rozvodnic včetně nových 3fázových přívodů kabely CYKY 4Bx10 a vybavení dle projektu. Nové rozvaděče režie domu včetně přívodů z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly spínané pohybovými senzory, včetně centrálního záložního zdroje dle projektové dokumentace. Instalace nových rozvodů domovních videotelefonů, včetně osazení přístrojů do bytu. Instalace nových datových rozvodů, zakončených v RECKu. Instalování rezervních trubkovodů (trubek) pro budoucí slaboproudé nebo silnoproudé instalace. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s.. Stavební přípomoce a opravy prostupů, zapravení děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Dodání výchozí elektro revize.

2020/5-9, Praha 8 - Bohnice, Poznaňská 431-433

2020/5-9, Praha 8 - Bohnice, Poznaňská 431-433

Bytové domy s byty a společnými prostorami. Demontáž původních rozvaděčů a montáž nových elektroměrových rozvaděčů NER. Protažení nového HDV (hlavního domovní vedení) elektroměrovými rozvaděči (dům 432 a 433). Nové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými svítidly (chodby s pohybovým senzorem, sklepy s vypínači), včetně centrálního záložního zdroje pro nouzové osvětlení. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně tabla a instalace nových telefonů audio do každého bytu. Instalování rezerv pro nové slaboproudé rozvody, dle PD. Přeložení a vyfrézování tras UPC v chodbách před byty. Vyzdívky z plynosilikátových tvárnic pro osazení rozvaděčů a sádrokartonové konstrukce pro zakrytí kabelových tras. Dodání výchozí elektro revize. Odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Opravy a zapravení děr spojených s předmětem rekonstrukce.

2020/3-6, Praha 10 - Hostivař, U dvojdomů 862

2020/3-6, Praha 10 - Hostivař, U dvojdomů 862

Bytový dům se 78 byty a společnými prostorami. Demontáž původních rozvaděčů a montáž nových elektroměrových rozvaděčů, které byly dodány s přípravou na třífázové elektroměry. Instalace nového hlavního domovního vedení elektroměrovými rozvaděči typu RPE. Nové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly spínané pohybovými senzory, včetně centrálního záložního zdroje dle projektové dokumentace. Rozvody na společných chodbách a přívody v bytech plastovými kanály. Přeložení stávajícího vedení domovních telefonů do trasy v rozvaděčích RPE. Instalování rezervních trubek pro budoucí slaboproudé nebo silnoproudé instalace. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Opravy a zapravení děr spojených s předmětem rekonstrukce. Odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Realizace 3-6/2020

2020/1-5, Praha 4 – Roztyly, Petýrkova 1954 - 1956

2020/1-5, Praha 4 – Roztyly, Petýrkova 1954 - 1956

Bytové domy se 129 byty, nebytovými a společnými prostorami. Montáž nových elektroměrových rozvaděčů, demontáž původních rozvaděčů včetně vedení. Protažení nového HDV vodiči CYA (hl. domovní vedení) elektroměrovými rozvaděči. Přepojení stávajících bytových rozvodnic na nové 3fázové přívody kabely CYKY. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Zachování stávajícího osvětlení včetně rozvodů a pohybových senzorů včetně nouzové osvětlení na patrech a výměna vadných kusů svítidel. Rozvody elektroinstalace a osvětlení v suterénu, sklepech. Slaboproudé rozvody vč. rezervních trubek dle PD. Provedení hlavního ochranného pospojení. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s.. Úpravy projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Stavební přípomoce pro upevnění nových rozvaděčů na chodbách, SDK podhledy. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.