Elektroinstalace

2021/2-6, Praha 4 – Háje, Cyprichova 701/11

2021/2-6, Praha 4 – Háje, Cyprichova 701/11

Bytové domy se 48 byty a společnými prostorami a garážemi. Demontáž původních a montáž nových elektroměrových rozvaděčů. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typ Schrack EW60 v SDK předstěně. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nové rozvaděče režie domu včetně přívodů z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly spínané pohybovými senzory. Nová instalace osvětlení sklepních prostor v 1.PP a osvětlení chodeb napojeno na nový rozvaděč režie v RE1. Rozvod STA do bytů včetně antén na střeše. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla a telefonů v bytech. Stavební dokončovací práce nutné k provedení díla dle PD. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Dodání výchozí elektro revize. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2020/9-11, Praha 10 – Vršovice, Norská 1253/4

2020/9-11, Praha 10 – Vršovice, Norská 1253/4

Bytový dům s byty a společnými prostorami. Výměna elektroměrových rozvaděčů na společných chodbách. Protažení nového HDV (hlavního domovní vedení) elektroměrovými rozvaděči typu NER-V. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými svítidly. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla a instalace nových telefonů v bytech. Dodání výchozí elektro revize. Odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2020/7-12, Praha 10 – Vinohrady, Pod Rapidem 2473-2476

2020/7-12, Praha 10 – Vinohrady, Pod Rapidem 2473-2476

Bytové domy se 64 byty a společnými prostorami. Montáž nových elektroměrových rozvaděčů, demontáž původních rozvaděčů včetně vedení - HDV. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči. Osazení nových bytových rozvodnic včetně nových 3fázových přívodů kabely CYKY 4Bx10 a vybavení dle projektu. Nové rozvaděče režie domu včetně přívodů z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly spínané pohybovými senzory, včetně centrálního záložního zdroje dle projektové dokumentace. Instalace nových rozvodů domovních videotelefonů, včetně osazení přístrojů do bytu. Instalace nových datových rozvodů, zakončených v RECKu. Instalování rezervních trubkovodů (trubek) pro budoucí slaboproudé nebo silnoproudé instalace. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s.. Stavební přípomoce a opravy prostupů, zapravení děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Průběžný úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Dodání výchozí elektro revize.

2020/5-9, Praha 8 - Bohnice, Poznaňská 431-433

2020/5-9, Praha 8 - Bohnice, Poznaňská 431-433

Bytové domy s byty a společnými prostorami. Demontáž původních rozvaděčů a montáž nových elektroměrových rozvaděčů NER. Protažení nového HDV (hlavního domovní vedení) elektroměrovými rozvaděči (dům 432 a 433). Nové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými svítidly (chodby s pohybovým senzorem, sklepy s vypínači), včetně centrálního záložního zdroje pro nouzové osvětlení. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně tabla a instalace nových telefonů audio do každého bytu. Instalování rezerv pro nové slaboproudé rozvody, dle PD. Přeložení a vyfrézování tras UPC v chodbách před byty. Vyzdívky z plynosilikátových tvárnic pro osazení rozvaděčů a sádrokartonové konstrukce pro zakrytí kabelových tras. Dodání výchozí elektro revize. Odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Opravy a zapravení děr spojených s předmětem rekonstrukce.

2020/3-6, Praha 10 - Hostivař, U dvojdomů 862

2020/3-6, Praha 10 - Hostivař, U dvojdomů 862

Bytový dům se 78 byty a společnými prostorami. Demontáž původních rozvaděčů a montáž nových elektroměrových rozvaděčů, které byly dodány s přípravou na třífázové elektroměry. Instalace nového hlavního domovního vedení elektroměrovými rozvaděči typu RPE. Nové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly spínané pohybovými senzory, včetně centrálního záložního zdroje dle projektové dokumentace. Rozvody na společných chodbách a přívody v bytech plastovými kanály. Přeložení stávajícího vedení domovních telefonů do trasy v rozvaděčích RPE. Instalování rezervních trubek pro budoucí slaboproudé nebo silnoproudé instalace. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Opravy a zapravení děr spojených s předmětem rekonstrukce. Odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Realizace 3-6/2020

2020/1-5, Praha 4 – Roztyly, Petýrkova 1954 - 1956

2020/1-5, Praha 4 – Roztyly, Petýrkova 1954 - 1956

Bytové domy se 129 byty, nebytovými a společnými prostorami. Montáž nových elektroměrových rozvaděčů, demontáž původních rozvaděčů včetně vedení. Protažení nového HDV vodiči CYA (hl. domovní vedení) elektroměrovými rozvaděči. Přepojení stávajících bytových rozvodnic na nové 3fázové přívody kabely CYKY. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Zachování stávajícího osvětlení včetně rozvodů a pohybových senzorů včetně nouzové osvětlení na patrech a výměna vadných kusů svítidel. Rozvody elektroinstalace a osvětlení v suterénu, sklepech. Slaboproudé rozvody vč. rezervních trubek dle PD. Provedení hlavního ochranného pospojení. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s.. Úpravy projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Stavební přípomoce pro upevnění nových rozvaděčů na chodbách, SDK podhledy. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2019/8-11, Praha 4 – Chodov, Malenická 1789-91

2019/8-11, Praha 4 – Chodov, Malenická 1789-91

Bytové domy s 69 byty a společnými prostorami. Rekonstrukce elektroinstalace hlavního domovního vedení včetně montáže nových patrových elektroměrových rozvaděčů typu RPE s osazením pro 3fázové elektroměry a demontáž původních rozvaděčů. Protažení nového hlavního domovního vedení elektroměrovými rozvaděči (vodiči CYA) a utěsnění patrových prostupů. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY, ukončené v bytové rozvodnici. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly a pohybovým senzorem. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Montáž bezdrátového ovládání centrální vzduchotechniky v bytech. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla, instalace nových telefonů do každého bytu. Zednické začištění a opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla a výchozí elektro revize. Zajištění a vyřízení veškeré administrativy spojené s PRE a.s..

2019/12-2020/3, Praha 10 - Hostivař, Horolezecká 891 – 894

2019/12-2020/3, Praha 10 - Hostivař, Horolezecká 891 – 894

Rekonstrukce v bytových domech se 63 byty a společnými prostorami. Montáž nových elektroměrových rozvaděčů, demontáž původních rozvaděčů včetně HDV. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typ PEJ vodiči CYA, vč. utěsnění patrových prostupů na trase HDV. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY. Přepojení stávajících přívodních kabelů k bytovým rozvodnicím. Zakrytí kabelových tras na chodbě u bytů sádrokartonovou konstrukcí. Rozvaděč režie domu RSP vložený do horní části elektroměrového rozvaděče RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s mikrovlnným senzorem pohybu jen ve vstupech. Instalace nového zvonkového tabla včetně rozvodů a domovních telefonů FERMAX. Instalování nových slaboproudých rozvodů dle PD a instalace rezerv pro budoucí rozvody rozvaděči RE. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2019/6, Kralupy nad Vltavou, 28. Října 238/8

2019/6, Kralupy nad Vltavou, 28. Října 238/8

Výměna elektroměrových rozvaděčů včetně protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typu BL RPE. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu, který je součástí elektroměrového rozvaděče RE1. Provedení hlavního ochranného pospojení. Přepojení původní instalace sklepních prostor v 1.PP a osvětlení chodeb na nový rozvaděč režie v RE1. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla a telefonů v bytech za dveřmi. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na ČEZ a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce.