Rekonstrukce HDV

2019/8-12, Praha 10 – Hostivař, Na Groši 1156 – 1159

2019/8-12, Praha 10 – Hostivař, Na Groši 1156 – 1159

Bytové domy s 56 byty a společnými prostorami. Montáž nových elektroměrových rozvaděčů, demontáž původních rozvaděčů včetně protažení nového HDV vodiči CYA elektroměrovými rozvaděči typ PEJ. Nové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Zakrytí kabelových tras na chodbě u bytů sádrokartonovou konstrukcí. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE vložený do horní části elektroměrového rozvaděče RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Instalace nového zvonkového tabla včetně rozvodů a domovních telefonů FERMAX. Instalování nových slaboproudých rozvodů dle PD a instalace rezerv pro budoucí rozvody rozvaděči RE. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2019/6-7, Praha 4 - Krč, Murgašova1273

2019/6-7, Praha 4 - Krč, Murgašova1273

Bytový dům s 23 byty a společnými prostorami. Rekonstrukce elektroinstalace hlavního domovního vedení včetně montáže nových patrových elektroměrových rozvaděčů typu PEJ s přípravou na 3fázové elektroměry a demontáž původních rozvaděčů. Protažení vodičů CYA nového HDV elektroměrovými rozvaděči. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s pohybovým senzorem. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla, instalace nových telefonů audio do každého bytu. Instalování nového elektromechanického samo zamykacího zámku BERA s ovládáním z bytů. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Úklid pracoviště a odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci. Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s.. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize.

2018/11-2019/5,  Praha 10 - Hostivař, Hornoměcholupská 946-951

2018/11-2019/5, Praha 10 - Hostivař, Hornoměcholupská 946-951

Bytové domy s 90 byty, společnými a nebytovými prostorami. Montáž nových patrových elektroměrových rozvaděčů typu RPE s přípravou na 3fázové elektroměry a demontáž původních rozvaděčů. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči vodiči CYA. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Osvětlení schodiště novými svítidly ovládané senzory pohybu. Nový rozvaděč režie domu. Provedení hlavního ochranného pospojení. Instalování nových slaboproudých rozvodů dle CN se zachováním původních dom. Telefonů a tabla. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize.

2019/3-6, Praha 6 - Řepy, Nevanova 1063-1068

2019/3-6, Praha 6 - Řepy, Nevanova 1063-1068

Výměna osvětlení a elektroinstalace společných prostor bytového domu v šesti vchodech. Montáž nových LED svítidel 9W Modus, montáž tlačítek ovládání pro sepnutí osvětlení časovými spínači. Dodání UPS pro zálohování vybraných svítidel v čase 1 hodina při výpadku proudu. Nové osvětlení prostor v suterénu chodeb a u sklípků svítidly s LED žárovkou, spínáno vypínači s rozvody v trubkách. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize.

2019/4-7, Praha 10 - Hostivař, Sáňkařská 907-909

2019/4-7, Praha 10 - Hostivař, Sáňkařská 907-909

Bytové domy s 54 byty a společnými prostorami. Výměna elektroměrových rozvaděčů vč. protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typ NER s protipožární úpravou EW30DP1. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s pohybovým senzorem. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů s připojením na stávající zvonkové tablo a zachování stávajících domovních telefonů. Instalování nových slaboproudých rozvodů dle CN. Zakrytování plynoměrů konstrukcí ze sádrokartonu a osazení plynoměrovými uzávěry (dveřmi). Zajištění a vyřízení veškeré nutné administrativy spojené s dílem na PRE a.s., Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Opravy prostupů, děr po hmoždinkách aj. spojených s předmětem rekonstrukce. Odvoz demontovaných zařízení a materiálu k ekologické likvidaci.

2018/9-2019/2, Praha 10 - Horní Měcholupy, Veronské náměstí 382, 383, 384

2018/9-2019/2, Praha 10 - Horní Měcholupy, Veronské náměstí 382, 383, 384

Bytové domy se 69 byty, společnými a nebytovými prostorami. Montáž nových patrových elektroměrových rozvaděčů typu PEJ a RPE s přípravou na 3fázové elektroměry a demontáž původních rozvaděčů. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči vodiči CYA. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly řízenými pohybovými PIR senzory s napojením na záložní zdroj UPS pro případ výpadku proudu, jako nouzové osvětlení. Nové rozvaděče režie domů včetně přívodů z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Instalace rozvaděčových skříní PEJ 2 jako trasa pro slaboproudé rozvody, vč. rozvodů domovních telefonů. Instalace nového zvonkového panelu s možností připojení videotelefonů. Instalace nových telefonů do každého bytu. Zachování stávajících slaboproudých rozvodů STA, UPC a ST. Instalace slaboproudých rezerv dle PD ve formě volných trubek a dále rozvodů pro CCTV (kamery). Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize.

2019/2-3, Praha 4 Lhotka, Novodvorská 412/133

2019/2-3, Praha 4 Lhotka, Novodvorská 412/133

Bytový dům s 23 byty, společnými a nebytovými prostorami. Montáž nových patrových elektroměrových rozvaděčů typu PEJ s přípravou na 3fázové elektroměry a demontáž původních rozvaděčů. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči vodiči CYA. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s pohybovým senzorem. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně zvonkového tabla, instalace nových telefonů audio do každého bytu. Instalování nových slaboproudých rozvodů dle CN. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize. Realizace 2-3/2019, Náklad 600.000,-Kč bez DPH

2018/6-9, Praha 10 - Záběhlice, Sasanková 2657 - 2661

2018/6-9, Praha 10 - Záběhlice, Sasanková 2657 - 2661

Bytové domy se 100 byty a společnými prostorami. Montáž nových patrových elektroměrových rozvaděčů typu NER-V s přípravou na 3fázové elektroměry a demontáž původních rozvaděčů. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči vodiči CYA. Přepojení stávajících přívodních kabelů k bytovým rozvodnicím. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s pohybovým senzorem a nouzové osvětlení na patrech. Nové rozvaděče režie domů včetně přívodů z RE. Provedení hlavního ochranného pospojení. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize.

2018/5-6, Praha 4 - Lhotka, Mariánská 403/37

2018/5-6, Praha 4 - Lhotka, Mariánská 403/37

Bytový dům s 23 byty a společnými prostorami. Montáž nových patrových elektroměrových rozvaděčů a demontáž původních rozvaděčů. Protažení nového HDV elektroměrovými rozvaděči typ PEJ vodiči CYA. Nové 3fázové přívody pro byty kabely CYKY ukončené na stávající bytové rozvodnici. Osvětlení společných prostor novými LED svítidly s pohybovým senzorem. Nový rozvaděč režie domu včetně přívodu z RE. Instalování nového slaboproudého rozvodu domovních telefonů včetně tabla, instalace nových telefonů audio do každého bytu. Provedení hlavního ochranného pospojení. Dodání technické a projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně výchozí elektro revize.